Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

ОТНОСНО ПРОЕКТА

Енергийната бедност може да не представлява проблем в бъдещето, ако се погрижим отговорно и системно за нея сега!

Цел на проект REACH е да допринесе за намаляването на енергийната бедност на практическо и структурно ниво.
Чрез действията в този проект, ние желаем да предоставим възможност на енергийно бедни домакинства да спестят енергия и да променят своите навици, както и да повдигнем въпроса по отношение на енергийната бедност, като казус изискващ структурни решения на местно, национално и европейско ниво..

READ MORE

Да се даде възможност на енергийно бедни домакинства да предприемат действия, за да спестят енергия и променят навиците си.

Новини

Препоръки за промяна на политики за смекчаване на енеригйната бедност в ЮИЕ

След редица консултации с взимащите решения и други заинтересовани страни, партньорите от проект REACH публикуват своите препоръки за промени на политики, с цел смекчаване на енергийната бедност в Югоизточна Европа.   Препоръките се фокусират първо върху важността от дефениране на понятието енергийна бедност във всяка страна. След това документът представя спецификите на енергийната бедност в […]

16.02.2017.

Решаването на енергийната бедност изисква цялостен подход и силни действия на национално и местно ниво

На първо място сме по енергийна бедност в Европа. Това обяви Лияна Аджарова по време на организираната от Енергийна Агенция – Пловдив дискусия на тема енергийната бедност в България. 39,2 % от общото население в България отговаря, че не може да поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, България – първо място сред страните-членки на ЕС-28 […]

28.12.2016.

Кръгла маса на тема енергийна бедност в България

На 6 Декември, 2016 г. в хотел Балкан, гр. София Енергийна Агенция – Пловдив съвместно с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират кръгла маса на тема “Енергийната бедност в България – характеристики, проблеми, решения”.  Конференцията има за цел да постигне промяна в съществуващите начини за подпомагане на уязвими домакинства, а именно  раздаване на пари за закупуване […]

01.11.2016.

Статия за въздействието на проект REACH e публикуванa на интернет страницата на Европейската Комисия

Статия за въздействието на проект REACH e публикуванa на интернет страницата на Европейската Комисия. В статията се прави преглед на проекта, обяснява за опитите за справяне с енергийната бедност в пилотните области и подчертава положителното въздействие, в резултат от изпълнението на проекта. Цялата статия можете да прочетете тук.  

04.10.2016.


Публикации:

MORE PUBLICATIONS

reach video

Участващи страни
Целевите групи са енергийно бедни домакинства, местни заинтересовани лица и ключови фигури на местно, национално и европейско ниво, които могат да помогнат за разрешаването на проблема с енергийната бедност  в 4 Балкански страни, като се разработят препоръки за политически промени.

countries_en

Да предаде опит на учители, доброволци и енергийни съветници. които ще извършат енергийно консултиране сред енергийно бедни домакинства.

Партньори и контакти

focus
Фокус, Асоциация за Устойчиво Развитие, Словения
www.focus.si
door
Дружество за устойчиво развитие, Хърватска
www.door.hr
energy_plovdiv
Енергийна Агенция – Пловдив, България
www.eap-save.eu
macef
Македонски Център за Енергийна Ефективност, Македония
www.macef.org.mk
european_union

Съфинансиран по програма „Интелигентна Енергия за Европа“ на Европейския Съюз

Проект REACH се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.

За съдържанието на тази интернет страница отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския
съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.

За повече информация относно ЕС: www.ec.europa.eu