Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

ОТНОСНО ПРОЕКТА

Какво представлява енергийната бедност и на кого се отразява?

Енергийната бедност е състояние при което домакинство изпитва затруднения, а понякога и невъзможност да задоволи основните си енергийни нужди. Най-често засяга домакинства с ниски доходи, пенсионирани хора, безработни или ниско платени, хора зависещи от социални помощи. Техните икономически недостатъци често се съчетават с лоша енергийна ефективност в домовете. Единствените  нужди на тези хора са свързани с поддържането на здравословен живот и достатъчен топлинен комфорт.

Нива на енергийна бедност в ЕС

Дори това, че ЕС е един от най-развитите региони в света, между 50 и 125 милиони граждани на ЕС се считат за енергийно бедни. Ситуацията в страните от Източна Европа е още по-ожесточена. В по-голямата част от новите страни членки, процентът на енергийно бедни домакинства доближава до 30 %.

Как проект REACH може да помогне?

Проект REACH иска да се справи с този проблем и да покаже на хората живеещи в енергийна бедност, че те могат да спестят пари, като спестят енергия.
За да постигнем тези цели, трябва да:

  • Подпомогнем енергийно бедни домакинства да спестят енергия и да променят своите навици.
  • Поставим въпроса с енергийната бедност, като въпрос нуждаещ се от специални разработено политики на местно, национално и европейско ниво.

Чрез тези конкретни действия проектът отговаря на следните специфични проблеми, пазарни бариери и потребителски нужди:

  • енергийната бедност не се възприема като проблем и следователно не се следи,
  • липсата на обособени политики и мерки за домакинство страдащи от този проблем,
  • незнанието как енергийно бедните домакинства да намалят своето енергийно потребление и  съответно своите сметки.

Какво представлява акронимът REACH:
Reduce Energy use And Change Habits – Намаляване на потреблението на енергия и промяна на навиците

Проект REACH се базира на проект ACHIEVE, чиято цел бе да допринесе за практични и структурни мерки за намаляване на енергийната бедност в Европа. Подходът в ACHIEVE  бе базиран на най-добрите европейски практики, като идентифицира най-уязвими по отношение на енергийната бедност домакинства и работи с тях за прилагането на подходящи мерки за намаляването на потреблението на енергия и на сметките.
Енергийно бедните домакинства са важен въпрос, който се нуждае от внимание, защото много хора се борят с високите сметки и липсата на знания как да ги предотвратят.

Енергийната бедност не трябва да бъде проблем, ние просто трябва да се справим!