Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Целеви групи

Енергийно бедни домакинства: Енергийната бедност проличава предимно домакинства с ниски доходи, пенсионирани хора, безработни или ниско платени и зависещи от социални помощи. Техните икономически недостатъци често се съчетават с лоша енергийна ефективност в домовете.

Местни участници, които могат да помогнат със справянето на проблема с енергийната бедност: Тази целева група е разнообразна. Тя включва социални центрове, местни власти, социални работници, училища, местни енергийни доставчици и други.

Политици на местно, национално и европейско ниво:  Политици и членове на държавни органи, които са в състояние да повлияят на решенията за политики и мерки  (като кметове, членове на Парламента, или местни и национални служители, които работят по конкретни въпроси). Дейностите ще задълбочат тяхното разбиране на проблема и ще им предостави набор от възможни решения за справянето му.