Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Цели

Проект REACH има две основни цели:

  1. Да даде възможност на енергийно бедни домакинства да предприемат действия, за да спестят енергия и променят навиците си.
  2. Да повдигне въпроса за енергийната бедност в България, като казус изискващ разработването на специални политики за мерки на местно, национално и европейско ниво.

Всяка основна цел е подкрепена чрез конкретни мероприятия, които настоящият проект се опитва да постигне:

  • да събере данни и информация и да анализира ситуацията с енергийната бедност в четири страни, с цел да се разработят дефиниции за енергийната бедност и да се направят препоръки към политиците;
  • да ангажира местни власти за справяне с енергийната бедност;
  • да даде възможност на енергийно бедни домакинства да намалят своето енергийно и водно потребление и да се предостави последваща подкрепа за преодоляването на техните затруднения;
  • да ангажира властимащи чрез предоставяне на препоръки и създаване на платформа за формулиране на структурни решения на национално и европейско ниво с цел взимане на решения за борба с енергийната бедност.

Стратегическите цели на проекта са:

  • да предостави приложими в други страни подходи за намаляване на енергийната бедност, с цел започването на конкретни действия;
  • да поддържа дългосрочни дейности в пилотните региони и да ги разпространява към заинтересовани организации, чрез организиране на обучения на енергийни съветници в училища и насърчаването за действия от различни европейски участници;
  • да гарантира ангажираност, че  се работи по проблема с енергийната бедност на местно, национално и европейско ниво.