Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Анализ на енергийната бедност в пилотните държави

27.04.2015.

Колко сериозен е проблемът с енергийната бедност в България, Македония, Словения и Хърватска? 

Няма съмнение, че енергийната бедност се превръща в основен проблем в ЕС и е твърде възможно да се увеличи в резултат на увеличаващите се цени на енергията. Задълбочени анализи на ситуацията в избраните държави липсват. Намирането на данни или изследвания за мащабите на енергийната бедност в страните обхванати в проект REACH представляват предизвикателство.  Терминът енергийна бедност не е дефиниран в българското законодателство. Поради тази причина партньорите в проект REACH събраха информация за бедността, безработицата, броят на хората в затруднение за плащане на своите сметки, състоянието на сградният фонд и др., с цел разработването на работно определение на „енергийната бедност“ във всяка една страна.

Пред държавните институции и правителството стои сериозен проблем – този за енергийната бедност. Сериозността и трудността при решението произтича от факта, че за достигането на достатъчен топлинен комфорт в едно домакинство е необходимо да има съответствие между типа сграда, типа отоплителна инсталация и домакинските нужди, както и между доходи и енергийна ефективност. Временната мярка – отпускане на помощи, позволяващи на  голям брой домакинства да преживеят зимните месеци и то само в една стая, е необходимо да се замени с цялостна и институционално координирана дългосрочна програма. На всички е ясно, че решаването на проблема изисква време, но поставянето на нови приоритети при решаването е крачка напред.

Резултатите от анализите можете да намерите тук: