Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Енергийната бедност в пилотните региони – Пловдив, Скопие, Засавие и Помурие

04.05.2015.

Идентифицирането на подходящи енергийно бедни домакинства и ангажирането на правилните участници е важно предизвикателство за успешното изпъленение на проекта.  Местните институции във всяка държава партньор се различават силно, което е причината във всеки район да се подходи индивидуално, като за целта ще е необходимо идентифицирането на правилните партньори.

Проект REACH ще бъде изпълнен в 5 пилотни региона: Пловдив (България), Сисашко-Мославски регион (Хърватска), Скопие (Македония) и регионите Засавие и Помурие (Словения).  Във всеки от тези пилотни региони партньорите и местните заинтересовани страни ще проучат ситуацията по отношение на енергийната бедност, с цел разработването на анализ за обхвата и дълбочината на енергийната бедност във всеки едион регион.

Информация за резултатите от анализите можете да намерите по-долу: