Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Комуникационни материали

04.05.2015.

Ако се нуждаете от повече информация за проекта и неговото развитие, можете да се запознаете с разработените различни информационни и комуникационни материали: