Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Съвети за намаляване на потреблението на енергия и вода в домакинството и подобряването на енергийната ефективност

20.07.2015.

В днешно време разходите за топлинна и електрическа енергия представляват не малка част от разходите на едно домакинство, а последните световни тенденции са свързани с постоянно увеличение на цените на енергията. По данни на Националния статистически институт, цитиращ информация за годишните разходи на едно домакинство за електричество, отопление и вода, става ясно, че средно българските домакинства харчат за тях около 14 % от годишните си доходи през 2013 г., в сравнение с 11 % през 2002 г. Средните годишни разходи за енергия и вода са се увеличили с 36 % в периода между 2008 г. и 2013 г. Необходимо е да се уточни, че статистиката цитира процентните разходи на едно домакинство, но е твърде възможно, дори и при тези увеличени разходи, то да изпитва затруднение да поддържа адекватна температура и да живее в лишения от топлина. По данни на Евростат за 2013г. 46.6% от общото население в България е отговорило, че не може да поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, като по този начин поставя страната ни на първо място сред страните-членки на ЕС-28. За сравнение – средните нива за ЕС-28 са 10,8 %.

Това поставя на дневен ред нуждата от оптимизиране на потреблението, а за целта е необходимо детайлното разбиране на разходите и разпределението на топлинната и електрическата енергия в него.

Целият доклад можете да прочетете чрез линка по-долу.

Съвети за пестене на енергия