Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Младото поколение на енергийни и ВЕИ одитори в рамките на проект REACH

25.09.2015.

По време на стажантската програма ”Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници” –лято 2015 г., традиционно проведена от Енергийна Агенция-Пловдив,  общо 17 ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив, както и доброволци от други гимназии бяха обучени за енергийни одитори в жилищни сгради.

IMAG1757

Участието в изпълнение на европейски проект REACH помогна на младите одитори да приложат придобитите знания на практика в реална работна среда. Стажантите извършиха енергийно диагностициране на общо 75 домакинства от град Пловдив и общината, изпитващи затруднения при плащане на енергийните си сметки по една или друга причина. В проекта участваха домакинства от сдружение на собствениците на сградата пл.“Кочо Честименски“,№1, от Съюза на инвалидите “Надежда за достоен живот“- Пловдив,  както и домакинства от други населени места.

IMAG1793

Първото посещение имаше за цел събирането на информация от собствениците за техните енергийни навици, за потреблението на горива и вода във всяко едно домакинство. По време на първия оглед се идентифицира потенциал за енергийни спестявания и се набелязаха набор от индивидуални препоръки за пестене на енергия, горива и вода. При идентифициране на остаряла отоплителна система се препоръчва подмяна с по-ефективна такава или с ВЕИ.

IMAG1725

Заедно със специално разработения по проект REACH доклад съдържащ информация и съвети за пестене на енергия, промяна на навиците и съществуващи програми за енергийна ефективност в домакинства  бяха предадени безплатно общо 225 LED лампи, 1500м  уплътняваща лентаза прозорци и външни врати възпрепятваща навлизането на външен въздух  и 150 броя аератори за чешми намаляващите потреблението на вода.

В рамките на лятната стажантска програма по проект REACH бяха постигнати спестявания на топлинната енергия и горива – 30,68 МВтч/год., електрическата енергия – 12,91 МВтч/год. и вода  – 839 м3/год. В рамките на второто посещение на всяко REACH-домакинство беше предоставен Доклад от извършеното обследване с предписани  енергоспестяващи мерки и съвети за пестене на електрическата и топлинната енергия, горива и вода.

IMAG1789

За пореден път учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника -Пловдив се доказаха като добре подготвени специалисти, способни да работят професионално в реална среда с различни слоеве от населението и хора в неравностойно положение. Общия принос за опазване на околната среда в община Пловдив, реализиран от учениците по време на летния стаж,  възлиза на 29 тCO2 /год. спестени емисии.

IMG_20150715_105448

В края на обучението на всички стажанти бяха връчени сертификати за успешно преминали курс за обучение по „Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сгради“.