Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Практически съвети за намаляване на потреблението на енергия и вода в домакинството

06.11.2015.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ЕДНО ДОМАКИНСТВО

Заменете всички  лампи с нажежаеми жички с енергоспестяващи или LED.

Те ще намалят разходите ви за електроенергия с до 80% на година, но същевременно имат по-дългосрочен живот (10 000 ч) и в дългосрочен план вие допълнително намалявате разходите си от експлоатация.

Инсталирайте аератори на чешмите

При замяната на старите аератори на чешмите с нови с максимален дебит при максимално отворено положение – 5 л/мин., можете да спестите общо до 15 лева в резултат от спестяване на вода, но и на електроенергия за загряване на топла вода в бойлера.

Използвайте водоспестяваща глава във вашия душ

Новото поколение водоспестяващи душове са разработени за максимален дебит до 9 л/мин.  Това позволява да пестите от сметките си за вода, така и от енергия за загряване на топлата вода.

С инвестиция до 20 лв., в домакинство с двама члена, 8 мин. средно къпане и 5 броя къпания на седмица на човек, можете да спестите до 12,5 м³ вода и до 400 кВтч електроенергия, равняващи се общо на 93 лв. спестявания на година.

Изключвайте електрическите уреди изцяло, когато не ги ползвате.

Дори когато не работят електроуредите, включени в контакт консумират електроенергия. Средната консумация на електроенергия на цветен телевизор в стенд-бай режим е 73 кВтчh/год.Използвайте разклонители с бутон и го изключвайте, за да спестите пари от стенд-бай загуби. От стенд бай загуби можете да спестите до 10 лв. на година.

Понижете температурата на подгряваната на електрическия бойлер вода до 50 ÷ 55°С

Промяна на подгряващата температура от 60°С на 55°С може да намали с около 10 % използваната електрическа енергия от бойлера. За елиминиране на развиващите се бактерии е необходимо един път месечно за няколко часа да увеличавате температурата до 60°С за тяхното елиминиране.

Използвайте нощната тарифа за загряване на вода в бойлера.

Използването на нощна тарифа не води до спестяване на електроенергия, но това ще намали сметката ви. За домакинство с двама потребители, при използването на  нощна тарифа за загряване на вода се реализират годишни икономии в размер на 70 ÷80 лв. През зимния период нощната тарифа е от 22.00 ч. до 6.00 ч., а през летния – от 23.00 ч. до 7.00 ч. Препоръка: нагласете вашия бойлер с до 5°С по-висока температурата, за да компенсирате топлинните загуби през деня. Можете да използвате дигитални или ръчни таймери за включване и изключване на вашият бойлер.

Кажете “сбогом” на всички стари електроуреди и ги заменете с нови енергоспестяващи

Преди да пристъпите към покупка, измерете изразходваната седмична или месечна електроенергия на всеки електрически уред. Така ще придобиете представа за електроенергията, потребена от електроуреда. За целта може да използвате така наречените измерватели на мощност, които се включват между контакта и щепсела на уреда. Ако регистрирате голямо потребление, е разумно да се проверят алтернативни нови уреди и да се сравнят със стария. От разликата в мощността може ориентировъчно да се пресметне срока за откупуване на уреда.

ROI – срок на откупуване на инвестицията в години

  •  цена на инвестицията в лв
  •  потребената електроенергията от уреда в kWh/месец.
  •  очакваната потребена електроенергията от новия уред в kWh/месец.
  •  цена ел. енергия в лв/kWh 

По данни на Европейската комисия след отърваването от неефективните уреди за готвене ще намалите сметката си за енергия с около 50 евро на година.

Инверторни климатици вместо радиатори и духалки

Ако се отоплявате на електричество, стремете се да използвате инверторни климатици вместо други нагревателни уреди, като електрически радиатори, “духалки”, стари тухлени електрически печки и др.

Не поставяйте хладилници и фризери в близост до готварски печки и отоплителни тела или в контакт със слънчева светлина.

Не е желателно да поставяте хладилниците и фризерите в близост до отопляеми тела, печки и др., за да се предотврати нежелано затопляне на хладилните системи. Затоплянето на хладилника е предпоставка за по-висока консумация на електрическа енергия, за да се поддържа желаната температура в него.

Идеалната температура, която е достатъчна за запазването на хранителните продукти в хладилник е + 5 °С, а във фризер – 18 °С.

Предотвратявайте замръзвания в хладилната част на хладилника

Замръзване особено в областта на радиатора намалява топлообмена и значително увеличава консумацията на ел. енергия на хладилника (с около 30 %). Ако забележите замръзнали участъци, изключете хладилника и ги размразете възможно по-скоро.

Изключвайте котлоните и фурната в кухнята по-рано.

Поради топлинната инертност на фурната и котлоните, можете да изключите фурната 10 мин. по-рано и котлоните 5 мин. по-рано, като същевременно до голяма степен ще запазите температурата на готвене.

Това ще намали използваната ел. енергия с  до 20 %.