Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

България е най-уязвимата страна по отношение на енергийната бедност в ЕС-28

11.12.2015.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Европейската Комисия публикува своя първи доклад за състоянието на Енергийния съюз, в т.ч. и за състоянието в България.  В него ЕК затвърждава, че България заема първо място по най-голям дял енергийно бедни домакинства в ЕС-28.

Доклад за състоянието на енергийния съюз

Въз основа на проучване на Евростат за доходите и условията на живот в ЕС-28, три представителни индикатори са използвани за оценка на енергийната бедност – просрочия при плащане на сметки, невъзможност за адекватно отопление на дома и жилища с течове и влажни стени. В този контекст, България се смята за най-уязвимата страна в ЕС-28  от гледна точка на енергийната бедност. В рамките на населението в риск от бедност, мнозинството от тях не е в състояние да поддържа адекватно отоплен своя дом. Другите два показателя също са над средното ниво за ЕС. Мерките за намаляване на енергийната бедност и схемите за социално подпомагане на уязвимите домакинства е необходимо да се подобрят, също се отбелязва в доклада на ЕК.

energy poverty