Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Национална програма за подпомагане на енергийно бедни в Словения

28.01.2016.

Национална програма за подпомагане на енергийно бедни домакинства, на обща стойност 24 600 евро, бе разработена и удобрена в Словения от Министерството на Инфраструктурата. Програмата стъпва на натрупания опит в рамките на проектите ACHIEVE и REACH и цели подпомагането на 300 енергийно бедни домакинства, чрез предоставянето на енергоспестяващи и водоспестяващи устройства, които ще помогнат за устойчивото намаляване на енергийната и водна консумация. В допълнение на безплатните устройства всяко домакинство ще получи практически съвети за реализиране на други мерки, съвети за промяна на поведението, помощ при кандидатстване по различни програми целящи подпомагането на уязвими домакинства. Очаква се, че средната стойност на икономии от реализирането на мерките ще доведе до парични спестявания в размер на около 108 евро на година. За реализирането на инициативата бе създадена работна група включваща Сдружение “ФОКУС”, Словения – партньор в проект REACH на която бе дискутиран плана за действие и дискутиран опита от реализирането на проект REACH. За изпълнението на посещенията ще бъдат обучени 50 енергийни одитора от енергийната мрежа – EN-SVET, които ще извършват практическите посещения. Всяко от домакинствата ще получи набор от устройства, в зависимост от нуждите си, измежду:

  • енергоспестяваща или LED крушка
  • аератор за вода с максимален дебит до 5 л/мин.
  • аератор за душ с максимален дебит до 9 л/мин.
  • разклонител с бутон за включване и изключване за стенд-бай загуби
  • уплътнителна лента за уплътнения на прозорци с пропуски
  • отразително фолио, което се поставя зад радиаторите
  • устройство за измерване на консумацията на електроенергия на домакинските уреди.

Видео за инициативата: