Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Кръгла маса на тема енергийна бедност в България

01.11.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

На 6 Декември, 2016 г. в хотел Балкан, гр. София Енергийна Агенция – Пловдив съвместно с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират кръгла маса на тема “Енергийната бедност в България – характеристики, проблеми, решения”.  Конференцията има за цел да постигне промяна в съществуващите начини за подпомагане на уязвими домакинства, а именно  раздаване на пари за закупуване на гориво за отопление.  Тези политики не водят до промяна и не представляват устойчива политика – “бедните си остават бедни”.  Конференцията е адресирана до институциите, които имат отношение към промяната на модела.

Програмата за събитието можете да намерите agenda-abea-6-12-2016_energy-poverty