Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Решаването на енергийната бедност изисква цялостен подход и силни действия на национално и местно ниво

28.12.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

На първо място сме по енергийна бедност в Европа. Това обяви Лияна Аджарова по време на организираната от Енергийна Агенция – Пловдив дискусия на тема енергийната бедност в България. 39,2 % от общото население в България отговаря, че не може да поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, България – първо място сред страните-членки на ЕС-28 (9,4%). (Евростат, 2015г.) 34% от българите отговарят, че просрочват плащането на сметките си за топло, а 12,9% от семействата обитават жилища с течове и влажни стени.

Специално внимание бе обърнато на съществуващите политики в България, както и на ключови аспекти за разрешаването на проблема.

“Предоставяне на краткосрочна бюджетна подкрепа за отопление  (равностойността на 350 КВтч) – неефективен модел  енергийно бедните си остават бедни”.

 • Не подобрява условията на живот
 • Не реализира спестявания на пари, енергия, емисии
 • Част от средствата се предоставят за закупуването и използването на ниско ефективни горива, като въглища и дърва за огрев с високо съдържание на   влага, изгаряни в съоръжения с нисък КПД.
 • Липсва сътрудничество и комуникация между заинтересованите страни за справяне с енергийната бедност
 • Липсват знания сред домакинствата как да се справят с недостига на енергия

Ключови въпроси за ефективно решение на проблема:

Решаването на енергийната бедност изисква цялостен подход  за силни действия на национално и местно ниво.

 • Дефиниране на проблема, разработване на дефиниция за енергийна бедност.
 • Обмисляване на иновативни методи и инструменти за финансиране в подкрепа за енергийна ефективност и най-вече за устойчиво намаляване на енергийното потребление
 • Разработване и приемане на Национална програма за справяне с енергийната бедност с широко портфолио с мерки
 • Събиране на сравними и подходящи данни.
 • Идентифициране и споделяне на добри практики.
 • Мерки за промяна на поведението,включително енергийни съвети
 • Работа в мрежа, в партньорство с НПО.
 • Развитие на доброволчеството към предоставяне на такива услуги – участие и обучение на ученици.
 • Пренасочване на повече финансови инструменти
 • Ангажиране на подписалите Конвентът на кметове да действат срещу енергийната бедност и да търсят синергия с мерки за намаляването и  адаптирането  (т.е. ЕЕ в сгради- енергийно обновяване)

img_0523img_0540

img_0533img_0571