Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Препоръки за промяна на политики за смекчаване на енеригйната бедност в ЮИЕ

16.02.2017.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

След редица консултации с взимащите решения и други заинтересовани страни, партньорите от проект REACH публикуват своите препоръки за промени на политики, с цел смекчаване на енергийната бедност в Югоизточна Европа.  

Препоръките се фокусират първо върху важността от дефениране на понятието енергийна бедност във всяка страна. След това документът представя спецификите на енергийната бедност в Югоизточна Европа и предлага начини по които да се дефинират и следят показатели, необходими за разбирането на дълбочината на проблема с енергийната бедност. Мерките за подобряването на енергийната ефективност в домакинството са маркирани като изключително важна стъпка при намаляването на нивата на енергийна бедност.   

Препоръките наблягат и на важността от обучение на домакинствата и подобряването на осведомеността за нуждата от подобрение на енергийната ефективност в Югоизточна Европа.  Накрая на доклада се отбелязва важността от иницииране на финансови и подкрепящи схеми, с крайна цел намаляване на нивата на енегийната бедност.  

Препоръките за промени на политиките са вече на разположение за четене. Те вече са разпространени до съотвените политици и други заинтересовани страни. 

Energy Poverty in South-East Europe: Challenges and Possible Solutions. Policy Recommendations

Press Release