Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз