Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз
Препоръки за промяна на политики за смекчаване на енеригйната бедност в ЮИЕ

След редица консултации с взимащите решения и други заинтересовани страни, партньорите от проект REACH публикуват своите препоръки за промени на политики, с цел смекчаване на енергийната бедност в Югоизточна Европа.   Препоръките се фокусират първо върху важността от дефениране на понятието енергийна бедност във всяка страна. След това документът представя спецификите на енергийната бедност в […]

16.02.2017.

Решаването на енергийната бедност изисква цялостен подход и силни действия на национално и местно ниво

На първо място сме по енергийна бедност в Европа. Това обяви Лияна Аджарова по време на организираната от Енергийна Агенция – Пловдив дискусия на тема енергийната бедност в България. 39,2 % от общото население в България отговаря, че не може да поддържа достатъчен топлинен комфорт в своето домакинство, България – първо място сред страните-членки на ЕС-28 […]

28.12.2016.

Кръгла маса на тема енергийна бедност в България

На 6 Декември, 2016 г. в хотел Балкан, гр. София Енергийна Агенция – Пловдив съвместно с Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) организират кръгла маса на тема “Енергийната бедност в България – характеристики, проблеми, решения”.  Конференцията има за цел да постигне промяна в съществуващите начини за подпомагане на уязвими домакинства, а именно  раздаване на пари за закупуване […]

01.11.2016.

Статия за въздействието на проект REACH e публикуванa на интернет страницата на Европейската Комисия

Статия за въздействието на проект REACH e публикуванa на интернет страницата на Европейската Комисия. В статията се прави преглед на проекта, обяснява за опитите за справяне с енергийната бедност в пилотните области и подчертава положителното въздействие, в резултат от изпълнението на проекта. Цялата статия можете да прочетете тук.  

04.10.2016.

Научна статия за енергийната бедност в Югоизточна Европа е публикувана в списанието “Социология и Антропология”

Научна статия озаглавена Енергийната бедност: Практични и структурни решения в Югоизточна Европа бе публикувана в списанието “Sociology and Anthropology”. Фокусът на статията е поставен върху проблема с енергийната бедност в Югоизточна Европа. Статията обхваща заключенията от проведените изследвания в България, Македония, Словения и Хърватия в рамките на проект REACH.  Статията включва обширен анализ на концепцията и […]

08.09.2016.

Конференция на тема “Енергийната бедност в Югоизточна Европа”

По последни статистически данни става ясно, че броят на енергийно бедните домакинства в Югоизточна Европа надвишава 30 % от всички домакинства.  За да допринесем за смекчаването на проблема, на 1 Юни, 2016 г. проект REACH  ще организира дебат в Европейският парламент за предизвикателствата на енергийната бедност в Югоизточна Европа с цел обсъждане на възможни политики за смекчаване на […]

20.04.2016.

Национална програма за подпомагане на енергийно бедни в Словения

Национална програма за подпомагане на енергийно бедни домакинства, на обща стойност 24 600 евро, бе разработена и удобрена в Словения от Министерството на Инфраструктурата. Програмата стъпва на натрупания опит в рамките на проектите ACHIEVE и REACH и цели подпомагането на 300 енергийно бедни домакинства, чрез предоставянето на енергоспестяващи и водоспестяващи устройства, които ще помогнат за […]

28.01.2016.

Национален план за действие за поставяне на темата с енергийната бедност в България на дневен ред

1. Въведение Енергийната бедност представлява сериозен проблем, разрастващ се всяка година в резултат на постоянното възходящо изменение на цените на енергията. В повечето страни в ЕС вече съществуват установени механизми за промотирането на енергийната ефективност, но тези механизми обхващат тези, които имат възможност да инвестират. От друга страна в повечето страни, членки на ЕС, съществуват […]

18.01.2016.

България е най-уязвимата страна по отношение на енергийната бедност в ЕС-28

Европейската Комисия публикува своя първи доклад за състоянието на Енергийния съюз, в т.ч. и за състоянието в България.  В него ЕК затвърждава, че България заема първо място по най-голям дял енергийно бедни домакинства в ЕС-28. Доклад за състоянието на енергийния съюз Въз основа на проучване на Евростат за доходите и условията на живот в ЕС-28, три представителни […]

11.12.2015.

Практически съвети за намаляване на потреблението на енергия и вода в домакинството

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ЕДНО ДОМАКИНСТВО Заменете всички  лампи с нажежаеми жички с енергоспестяващи или LED. Те ще намалят разходите ви за електроенергия с до 80% на година, но същевременно имат по-дългосрочен живот (10 000 ч) и в дългосрочен план вие допълнително намалявате разходите си от експлоатация. Инсталирайте аератори на чешмите При […]

06.11.2015.

Младото поколение на енергийни и ВЕИ одитори в рамките на проект REACH

По време на стажантската програма ”Енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници” –лято 2015 г., традиционно проведена от Енергийна Агенция-Пловдив,  общо 17 ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив, както и доброволци от други гимназии бяха обучени за енергийни одитори в жилищни сгради. Участието в изпълнение на европейски проект […]

25.09.2015.

Съвети за намаляване на потреблението на енергия и вода в домакинството и подобряването на енергийната ефективност

В днешно време разходите за топлинна и електрическа енергия представляват не малка част от разходите на едно домакинство, а последните световни тенденции са свързани с постоянно увеличение на цените на енергията. По данни на Националния статистически институт, цитиращ информация за годишните разходи на едно домакинство за електричество, отопление и вода, става ясно, че средно българските […]

20.07.2015.

Всичко, което трябва да знаете за REACH в две минути

Разработихме кратко видео представяне за проект  REACH. В него можете да намерите информация относно енергийната бедност и дейностите, които ще изпълним.

07.07.2015.

Енергийната бедност в пилотните региони – Пловдив, Скопие, Засавие и Помурие

Идентифицирането на подходящи енергийно бедни домакинства и ангажирането на правилните участници е важно предизвикателство за успешното изпъленение на проекта.  Местните институции във всяка държава партньор се различават силно, което е причината във всеки район да се подходи индивидуално, като за целта ще е необходимо идентифицирането на правилните партньори. Проект REACH ще бъде изпълнен в 5 пилотни региона: Пловдив (България), Сисашко-Мославски […]

04.05.2015.

Комуникационни материали

Ако се нуждаете от повече информация за проекта и неговото развитие, можете да се запознаете с разработените различни информационни и комуникационни материали: презентация на проекта на български и  английски език; информационна брошура на проекта на БЪЛГАРСКИ и АНГЛИЙСКИ; комуникационни инструменти за България ; брошура термометър

04.05.2015.

Анализ на енергийната бедност в пилотните държави

Колко сериозен е проблемът с енергийната бедност в България, Македония, Словения и Хърватска?  Няма съмнение, че енергийната бедност се превръща в основен проблем в ЕС и е твърде възможно да се увеличи в резултат на увеличаващите се цени на енергията. Задълбочени анализи на ситуацията в избраните държави липсват. Намирането на данни или изследвания за мащабите […]

27.04.2015.