Кофинансиран по програма
"Интелигентна Енергия за Европа" на
Европейския Съюз

Публикации

Ако се нуждаете от повече информация за проекта и неговото развитие, можете да се запознаете с разработените различни информационни и комуникационни материали:

Доклади за нивата на енергийната бедност в пилотните страни:

Доклад за енергийната бедност в пилотните региони: 

Обучение на партньорите:

Обучение на ученици:

Обучителни материали за енергийни съветници:

Насоки за създаване на фокус групи:

Съвети за намаляване на потреблението в домакинства:

Програмни инструменти:

Презентации за енергийна бедност:

Промоционални материали:

Обучение на ученици в рамките на проект REACH

Видео  – проект REACH в България

Видео – пример за посещение на енергийно бедно домакинство в Словения

Видео – национална програма за енергийно бедни домакинства в Словения