Ovaj projekt sufinanciran je
kroz program Inteligentna energija
za Europu