Ovaj projekt sufinanciran je
kroz program Inteligentna energija
za Europu

Ciljevi

Projekt REACH imao je dva glavna cilja:

  1. Potaknuti energetski siromašna kućanstva da štede energiju i promijene svoje navike.
  2. Uspostaviti energetsko siromaštvo kao problem koji zahtijeva posebno skrojenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Svaki od ciljeva bio je popraćen sa specifičnim namjerama koje je projekt želio postići:

  • skupljanje podataka i analiziranje energetskog siromaštva u četiri zemlje tako da bi se stvorila pravilna definicija i predložila rješenja;
  • poticanje ključnih ljudi (socijalne službe, političara, različitih drugih organizacija) da se suoče s problemom energetskog siromaštva;
  • poticanje siromašnih kućanstva da smanje potrošnju vode i energije te pružanje nekim kućanstvima daljinu podršku u svladavanju njihovih problema.

Strateški ciljevi akcije bili su:

  • započeti raspravu o energetskom siromaštvu kako bi se potaknule slične akcije u drugim državama;
  • dugoročno zadržati postojeće akcije u probnim regijama te: proširiti aktivnosti na druga zainteresirana područja i države kontinuiranim treniranjem savjetnika za energiju u školama, posjetima kućanstvima koja su suočena s problemom te promoviranjem akcije važnim akterima diljem EU;
  • osigurati da problem energetskog siromaštva dobije strukturna rješenja na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.