Ovaj projekt sufinanciran je
kroz program Inteligentna energija
za Europu

Zemlje partneri

Bugarska: područje Plovdiv

Nedavni događaji u Bugarskoj pokazuju kako se veliki dio populacije suočava s poteškoćama pri plaćanju računa za energiju. Uz to, statistike pokazuju da je energetsko siromaštvo veliki problem u Bugarskoj: ako se definicija Ujedinjenog Kraljevstva primjeni u Bugarskoj, čak više od 75% kućanstva se treba voditi kao energetski siromašno.

Svake godine na području Plovdiva više od 9000 kućanstva prijavi se za socijalne doprinose kako bi mogli platiti račune za vrijeme zimskog razdoblja. Više od 20% njih je odbijeno, dok se mnogo njih ne može prijaviti zbog administrativnih kriterija. Uz to, postoje dvije strukovne škole na tom području koje su specijalizirane za energetiku koje mogu iskoristiti naša rješenja. Polaznicima fali praktično obrazovanje kako bi dopunili svoje teoretsko znanje. Socijalni radnici također trebaju znanje i stručnost o energetskom siromaštvu, kako ga prepoznati te kako djelovati kada su suočeni s takvom situacijom. Možemo educirati i potaknu

Hrvatska: Sisačko-moslavačka županija

Sisačko-moslavačka županija (SMŽ) pokriva 6 gradova, 13 općina i 197.087 ljudi. Ključni razvojni problemi u ovom području su nejednaka raspodjela populacije i nejednaka stopa razvoja između različitih područja unutar županije. Sisačko-moslavačka županija bilježi visoku stopu nezaposlenosti koja iznosi 27.4% i stalno je u porastu. Prosječna plaća u toj županiji 2011. godine je iznosila 5041HRK (otprilike 670 EUR). Međutim, čak iznad 10% plaće kućanstvo troši na plaćanje računa za energiju. Uzevši u obzir navedene podatke, očito je da postoji veliki rizik za energetsko siromaštvo na tom području.

Ovaj program može poslužiti kao način za podizanje svijesti i promicanja jeftinih mjera štednje energije što bi uvelike pomoglo županiji. Grad Sisak, kao glavni grad Sisačko-moslavačke županije, je nacionalni pionir u inicijativama za rukovođenje energijom i u istom su od 2005. godine provedene različite akcije, stvarajući mnoga nacionalna i internacionalna partnerstva. Građani su informirani o važnosti energetske efikasnosti i štednji energije te je zato vjerojatnije da će dobro reagirati na projekt.

Makedonija: područje oko grada Skoplje

Ne postoje službene statistike o energetskom siromaštvu u Makedoniji, tako da je teško procijeniti raširenost problema. Međutim, 20.000 kućanstva (4%) je iskoristilo državne poticaje za smanjenje energetskog siromaštva, što je naznačilo da ovaj problem nije marginalan.

Korištenje električne energije u ciljanom području je visoko zbog starih kućanskih aparata i nedostatka znanja o učinkovitom korištenju energije. Ciljana skupina uključuje kućanstva s niskim primanjima koja ne mogu platiti račune za struju (energiju). Problem se može riješiti širenjem znanja o učinkovitom korištenju energije i pravilnom korištenju aparata.

Slovenija: regija Zasavje i Pomurje

Regije Zasavje i Pomurje su izabrane zato što su najmanje razvijene regije u Sloveniji s akutnim socijalnim i ekonomskim problemima. One imaju najviše stope nezaposlenosti (Pomurje 19,3 %, Zasavje 16,5% u usporedbi s prosječnom stopom koja iznosi 13,6%) i najmanje prosječne plaće u Sloveniji. Zasavje se suočava s još jednim problemom: ono je prije bilo rudarsko područje, no kako rudarenje polagano nestaje, smanjuju se mogućnosti za zaposlenje.

U Trbovlju postoji tehnička škola gdje se studenti obučavaju na području energetike. Njima nedostaje mogućnosti za praktičnim usavršavanjem. Iz tog razloga, uvođenje posjeta energetski siromašnim kućanstvima u njihov kurikulum će sigurno biti dobrodošla stavka. Uz to, organizacijama koje pomažu socijalno ugroženim kućanstvima će sigurno pomoći ovakav angažman polaznika škola. U Pomurju će lokalna agencija LEA Pomurje djelovati kao kontaktna točka za regiju koja će svojim iskustvom i vezama formirati mrežu lokalnih aktera za raspravu o energetskom siromaštvu.