Ovaj projekt sufinanciran je
kroz program Inteligentna energija
za Europu

Publikacije projekta

Nacionalne situacije u pogledu energetskog siromaštva:

Energetsko siromaštvo u projektnim pilot-područjima:

Akcijski planovi

Trening za partnere

Trening za učitelje i učenike/studente

Trening za energetske savjetnike

Materijali za rad s lokalnim dionicima

Materijali za rad s kućanstvima

Prezentacije s projektnog kick-offa / Dijeljenje znanja i iskustva iz EU o energetskom siromaštvu

  • Pristupi rješavanju problema energetskog siromaštva na praktičnoj razini u Njemačkoj: Barbara Kalker,  Caritas Frankfurt
  • Pristupi rješavanju problema energetskog siromaštva na praktičnoj razini u Mađarskoj: Zsuzsanna Kiraly, Energy Club
  • Pristupi rješavanju problema energetskog siromaštva na praktičnoj razini u Bugarskoj: Vasil Zlatev, Energy Agency Plovdiv 
  • Pristupi rješavanju problema energetskog siromaštva na strukturnoj razini: Lara Blake iz Internal Market III: Retail markets; coal & oil, Directorate-General for Energy.
  • Specifičnosti energetskog siromaštva na Balkanu: Stefan Buzarovski, Director of the Centre for Urban Resilience and Energy at University of Manchester
  • Definicije i dimenzije energetskog siromaštva u Europi: Brenda Boardman ,Environmental Change Institute – University of Oxford

Materijali za rad s donositeljima odluka i donositeljima politika

Projektni promotivni materijali

Izvješća