Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Пријавени организации на јавниот повик кои работат во областа на социјалните работи

30.03.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Спроведувањето на проектот РЕАЦХ се одвива според предвидената динамика. Во месец март на јавниот повик се пријавија 3 организации кои работат во сферата на социјалните работи. Понудите беа детално разгледани и на крајот беше избрана организацијата која ќе ги спроведе посетите во сите 400 домаќинства. Се очекува во текот на следниот месец да се спроведат посети на првите 100 домаќинства. Во посетите ќе бидат вклучени и средношколците од СЕТУ Михајло Пупин, кои минатата година учествуваа во обуката која се одржа како дел од активностите на проекот.