Проектот е ко-финансиран од
Програмата – Интелегентна Енергија
Европа на Европската унија

Прилог на МИМ

28.10.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

На 26 октомври локалниот координатор на РЕАЦХ проектот Жарко Илиевски, дипл.маш.инж. од МАЦЕФ, учествуваше во снимање на прилог на Македонскиот Институт за Медиуми (МИМ). Целта на прилогот е прикажување на состојбата со енергетската сиромаштија во Македонија, нејзино дефинирање, мерки и начини на нејзино искоренување. Се надеваме дека нивниот прилог, во кој се прикажани и податоците кои ги доби МАЦЕФ истражувајќи го овој проблем на ниво на нашата држава ќе придонесе за дополнително информирање на јавноста, како и на засегнатите за да се зголеми свесноста за преземање на мерки со цел намалување на енергетската сиромаштија во нашата земја.