Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Za nami že četrto REACH projektno srečanje

05.11.2015.

Projektni partnerji smo se ponovno dobili na delovnem srečanju, ki je tokrat potekalo v Zagrebu. Predstavniki organizacij DOOR, EAP, MACEG in društva Focus smo predstavili in pregledali dosedanje dosežke na projektu ter razdelali plan dela v naslednjem projektnem obdobju. Aktivnosti brezplačnega energetskega svetovanja na domu uspešno potekajo v vseh štirih državah, ki so vključene v projekt, prav tako smo že vzpostavili kontakte z odločevalci, od katerih bi si želeli bolj aktivne vloge v spopadanju s problematiko energetske revščine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dvodnevno srečanje je bilo že četrto zapored. Naslednjič se dobimo spomladi, ko bomo projektno srečanje v Bruslju kombinirali z organizacijo mednarodne konference na temo energetske revščine.