Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Slovenski nacionalni program za naslavljanje energetske revščine v gospodinjstvih

08.01.2016.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Eko sklad in Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve so vključeni v izvajanje programa za naslavljanje eneregtske revščine v gospodinjstvih. Program vključuje obiskovanje energetsko revnih gospodinjstev, kar izvaja mreža energetskih svetovalcev ENSVET.

Več v filmčku: