Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Priporočila za strukturne ukrepe za naslavljanje energetske revščine v Jugovzhodni Evropi

16.02.2017.
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Po razpravah z relevantnimi odločevalci in zainteresiranimi deležniki smo partnerji projekta REACH pripravili priporočila za strukturne ukrepe za naslavljanje energetske revščine v Jugovzhodni Evropi.

Priporočila se v prvi vrsti osredotočajo na potrebo po ustrezni definiciji energetske revščine, saj lahko le na takšen način tudi spremljamo učinkovitost in uspešnost programov za zmanjševanje energetske revščine. V dokumentu so predstavljene specifike energetske revščine v regiji Jugovzhodne Evrope, predlagani pa so tudi načini za definiranje in spremljanje indikatorjev, potrebnih za razumevanje obsega problematike. Ukrepi zmanjševanja in učinkovite rabe energije so poudarjeni kot bistveni korak k zmanjševanju energetske revščine, saj so se v dosedanjih primerih izkazali kot najučinkovitejši.

Priporočila poudarjajo pomen izobraževanja, usposabljanja in ozaveščanja na področju rabe energije v gospodinjstvih, saj lahko tudi z mehkimi ukrepi dosežemo izboljšanje stanja. Potrebna je tudi vzpostavitev finančnih in raznih drugih podpornih shem na področju energetske učinkovitosti, ki se izvajajo na državnih, regionalnih ali lokalnih ravneh in imajo za cilj zmanjševanje energetske revščine.

Priporočila za strukturne ukrepe za naslavljanje energetske revščine v Jugovzhodni Evropi so na voljo v angleščini na spodnji povezavi. Poslana so bila relevantnim odločevalcem in deležnikom.

Energy Poverty in South-East Europe: Challenges and Possible Solutions. Policy Recommendations

Sporočilo za javnost (v angleščini)