Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

O PROJEKTU

Kaj pomeni energetska revščina in koga prizadane?

Energetska revščina pomeni situacijo, ko gospodinjstvo težko, ali pa sploh ne zmore pokrivati svojih osnovnih energetskih potreb.

Energetska revščina najpogosteje prizadane gospodinjstva z nizkimi prihodki – upokojenci, brezposelni ali slabo plačani, odvisni od socialne pomoči. Ekonomska stiska ponavadi sovpada s slabo energetsko učinkovitostjo domov. Ključna potreba teh gospodinjstev je zadostna toplota za zdravje in dovolj energije za udobno življenje.

Kaj pa energetska revščina v EU?

Čeprav EU sodi med najbolj razvita področja na svetu, je ocenjeno, da se od 50 do 125 milijonov Evropejcev in Evropejk sooča z energetsko revščino (oz. 10 – 25 % prebivalcev EU). Stanje je še slabše v vzhodnoevropskih državah članicah. V večini novih držav članic se z energetsko revščino sooča 30 % ali več gospodinjstev.

Kako lahko projekt REACH pomaga?

Projekt REACH želi nasloviti problem energetske revščine in ljudem, ki se soočajo s problemom, pokazati, da lahko prihranijo veliko skozi varčevanje z energijo in vodo. Da bi to dosegli sta potrebna dva koraka. Prvi korak je opolnomočenje gospodinjstev, da spremenijo svoje navade pri ravnanju z energijo in vodo ter tako zmanjšajo svoje račune. Drugi korak je problematiko energetske revščine vzpostaviti kot temo, ki zahteva strukturne rešitve na lokalni, nacionalni in EU ravni

Na ta način projekt naslavlja naslednje izzive:
– energetska revščina ni zabeležena kot problem in zato ni definicije problema in podatkov o njegovih razsežnostih
– ni politik in ukrepov, ki bi naslavljali specifično energetsko revna gospodinjstva
– energetsko revna gospodinjstva ne poznajo praktičnih korakov za zmanjšanje svoje rabe energije in vode (ter s tem računov).