Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Cilji

Projekt ima dva splošna cilja:
1. opolnomočiti gospodinjstva, da varčujejo z energijo in vodo ter tako znižajo svoje račune in
2.  vzpostaviti energetsko revščino kot temo, ki zahteva prikrojene politike in ukrepe na lokalni, nacionalni in EU ravni.

Da bi dosegel zgornja cilja si projekt postavlja naslednje specifične cilje:

  • zbrati podatke in analizirati stanje na področju energetske revščine v Bolgariji, Hrvaški, Makedoniji in Sloveniji ter oblikovati definicije in priporočila za odločevalce
  • pritegniti lokalne deležnike in jih usposobiti za naslavljanje energetske revščine
  • opolnomočiti energetsko revna gospodinjstva, da varčujejo pri rabi energije in vode, ter jim nuditi nadaljnjo podporo pri naslavljanju problema energetske revščine
  • motivirati odločevalce, da energetsko revščino naslovijo kot temo, ki zahteva prikrojene strukturne rešitve, jim posredovati priporočila za naslavljanje energetske revščine in vzpostaviti platformo za oblikovanje strukturnih rešitev na nacionalni in EU ravni

Strateški cilji projekta so:

  • predstaviti načine za izkoreninjenje energetske revščine, ki so uporabni za delo v različnih državah in s tem spodbuditi ukrepanje drugod
  • zagotoviti dejavnosti v pilotnih regijah na dolgi rok in jih razširiti na druge zainteresirane lokacije ali države skozi nadaljnje usposabljanje dijakov v šolah, obiskovanje gospodinjstev in promocijo pristopa številnim deležnikom v EU
  • zagotoviti, da energetska revščina dobi strukturne rešitve na lokalni, nacionalni in EU ravni.