Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Ciljne skupine

Ciljne skupine, ki jih projekt REACH naslavlja, so:

Energetsko revna gospodinjstva: Energetska revščina najpogosteje prizadane gospodinjstva z nizkimi prihodki – upokojenci, brezposelni ali slabo plačani, odvisni od socialne pomoči. Ekonomska stiska ponavadi sovpada s slabo energetsko učinkovitostjo domov. Projekt bo energetsko revnim gospodinjstvom pomagal razumeti, kje in kako lahko varčujejo z energijo in vodo ter tako znižajo svoje stroške.

Lokalni deležniki, ki lahko pomagajo nasloviti energetsko revščino: Čeprav gre za raznoliko skupino, je tej ciljni skupini skupno to, da lahko odigra pomembno vlogo pri boju proti energetski revščini na lokalni ravni. V to skupino sodijo centri za socialno delo, občine in krajevne skupnosti, šole, dobavitelji energije, upravniki stavb ali ostali deležniki. Projekt bo naštete deležnike usposobil za sodelovanje pri reševanju problema energetske revščine na lokalni ravni.

Lokalni, nacionalni in EU odločevalci: Odločevalci so politiki in uradniki v javnih službah, ki lahko vplivajo na politike in ukrepe v zvezi z energetsko revščino. Sem sodijo župani, poslanci, uradniki v ministrstvih. Projekt bo poglobil njihovo razumevanje problema energetske revščine in jih angažiral za oblikovanje strukturnih ukrepov za naslavljanje problema.