Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Dejavnosti

Energetska revščina je resen problem, ki z naraščanjem cen energije prizadane vsak dan več ljudi. Veliko držav v EU ima vzpostavljene ukrepe za učinkovito rabo energije, vendar pa so ti ukrepi namenjeni predvsem tistim, ki imajo sredstva za investicije. Zato ti ukrepi niso ugodni za energetsko revna gospodinjstva. Po drugi strani je na voljo tudi dovolj podpor za energetsko revna gospodinjstva, vendar pa je dokumentacija za prijavo za sredstva ponavadi preveč zahtevna.

Zato je potrebno ukrepe za energetsko revna gospodinjstva prilagoditi potrebam teh gospodinjstev. Projekt REACH zato prinaša sklop dejavnosti, ki poskušajo bolje odgovoriti na potrebe gospodinjstev.

Prvi korak je analiza stanja. Projekt bo skušal ugotoviti, kdo je najbolj podvržen tveganjem za energetsko revščino, tako na lokalni, kot na nacionalni ravni. Na osnovi ugotovitev bo oblikovano komuniciranje z gospodinjstvi, ki jim bo na voljo obisk energetskega svetovalca. Energetski svetovalci bodo dijaki poklicnih šol, ki jih bomo v okviru projekta REACH usposobili za energetski pregled domovanj in svetovanje gospodinjstvom, kako zmanjšati svojo rabo energije in vode. Dijaki bodo gospodinjstva obiskali dvakrat: ob prvem obisku bodo ugotovili, kje gospodinjstvo po nepotrebnem porablja največ energije in vode, ob drugem obisku pa bodo v gospodinjstvo prinesli brezplačne naprave za varčevanje z energijo in vodo ter stanovalcem pojasnili, katere navade spremeniti, da bi prihranili kar se da največ energije in vode.

Ker pa je energetska revšščina strukturen problem in zahteva zelo dobro prikrojene rešitve, bo del projektnih dejavnosti namenjen temu, da se energetska revščina pripozna kot problem, ki ga je treba reševati s pravilnimi ukrepi. V ta namen bo projekt motiviral odločevalce na lokalni, nacionalni in EU ravni, da oblikujejo ukrepe, s katerimi bi lahko rešili strukturne probleme energetsko revnih gospodinjstev.