Sofinancirano s strani programa EU
Intelligent Energy Europe

Države

Bolgarija: območje Plovdiva

Velik del prebivalstva v Bolgariji se sooča s težavami pri plačevanju računov za energijo. Tudi statistika kaže, da je energetska revščina pereč problem v Bolgariji: če bi v Bolgariji uporabili definicijo energetske revščine, ki je v rabi v Veliki Britaniji, bi bilo več kot 75 % bolgarskih gospodinjstev podvrženih energetski revščini.

Na območju Plovdiva ni natančnih podatkov o problemu energetske revščine, je pa dovolj zgovoren podatek, da se vsako leto več kot 9000 gospodinjstev prijavi za enkratno socialno pomoč za financiranje računov za energijo pozimi. Več kot 20 % prijav je zavrnjenih, veliko gospodinjstev pa se zaradi administrativnih kriterijev sploh ne more prijaviti za pomoč.

REACH bo zato v Plovdivu sodeloval z dvema poklicnima šolama, katerih dijaki bodo del svojega praktičnega usposabljanja opravili skozi obiskovanje energetsko revnih gospodinjstev. Sodelovali bodo tudi s centri za socialno delo, ki bodo na ta način povezovali projekt z gospodinjstvi, obenem pa se usposobili za naslavljanje situacij, kjer se pojavlja energetska revščina.

Hrvaška: Sisačko-Moslavačka županija

Pilotna regija obsega 6 mest, 13 občin in 179.087 ljudi. Regija se sooča z neenako poseljenostjo in neenakomernim razvojem v regiji. Prav tako se sooča z visoko stopnjo brezposelnosti: 27,4 %. Več kot 10 % povprečnega prihodka gospodinjstva porabijo za energijo, kar pomeni, da je regija podvržena energetski revščini.

REACH bo v regiji pomagal nasloviti problem energetske revščine. Mesto Sisak, ki je glavno mesto županije, je nacionalni prvak v upravljanju z energijo in je od leta 2005 izvedel številne ukrepe za varčno rabo energije. Ozaveščenost prebivalcev je visoka in zato je pričakovati, da se bodo dobro odzvali na projekt REACH.

Makedonija: območje Skopja

Ker ni na voljo statistic o energetski revščini v Makedoniji, je težko ugotoviti obseg problema. Vendar podatek, da je 20.000 gospodinjstev (4 %) uporabilo vladno subvencijo za stroške za energijo, pove, da je problem energetske revščine razširjen.

Raba elektrike na območju Skopja je visoka zaradi dotrajanih naprav in stavb, razen tega pa je ozaveščenost na nizki ravni. REACH bo tako skozi ozaveščanje gospodinjstev o varčni rabi energije in vode lahko prispeval k boju proti energetski revščini na tem območju.

Slovenija: Zasavje in Pomurje

Regiji sta bili izbrani kot pilotni regiji v Sloveniji zato, ker se soočata z najbolj perečimi socialnimi in ekonomskimi težavami. Regiji imata najvišji stopnji brezposelnosti (Pomurje 19,3 %, Zasavje 16,5 % v primerjavi z nacionalnim povprečjem 13,6 %) in najnižje plače v Sloveniji. Poleg socialne in ekonomske stiske se Zasavje sooča še s problemom prenehanja delovnih mest v rudarskem sektorju.

V Trbovljah je Srednja tehniška šola, kjer se dijaki usposabljajo na področju energije. Ker pri svojem usposabljanju potrebujejo prakso, jih bo projekt angažiral pri opravljanju obiskov za gospodinjstva ter jih za to tudi usposobil. V Pomurju bo lokalna energetska agencija LEA Pomurje pomagala pri izvajanju projekta, ker ima na tem področju dobro razvito mrežo stikov in deležnikov. Na ta način bo projekt pomagal dvema regijama, ki sta najbolj podvrženi energetski revščini v Sloveniji.